· KLDP.org · KLDP.net · KLDP Wiki · KLDP BBS ·
해상도명칭

QQQVGA 80x60

QQVGA 160x120

QVGA 320x240 (Quarter VGA)

HQVGA 240x160 (Half-QVGA)

QCIF 176x144

CIF 352x288

VGA 640x480 (Video Graphics Array)

SVGA 800x600

XGA 1024x768

SXGA 1280x1024

VXGA 1600x1200sponsored by andamiro
sponsored by cdnetworks
sponsored by HP

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2008-05-04 18:19:10
Processing time 0.0046 sec